Maskinentreprenad

Vi utför:

 • och projekterar enskilda avlopp. Vi är godkända av Växjö kommun.
  Provgrop och jordanalys. Färdiga ansökningshandlingar till Växjö kommun.
 • Byte av servisledningar för vatten- och avlopp.
 • Dränering och isolering av husgrunder.
 • Spräckning av sten, berg och betong, som kan utföras i närheten av fastigheten. Se film på www.ptools.se 


 Vår maskinpark består av:

 • Grävmaskin 9 ton  (stålband).
 • Grävmaskin 2 ton  (gummiband).
 • Traktor Valtra N154E 165 hk med lastare och växelflakvagn 14 ton.
 • Hjullastare Terex TL120
 • Minilastare Giant.
 • Hydraulisk Billhammare till grävmaskinen och minilastaren.
 • Hydrauliskt bergborraggregat
 • Stor Markvibrator.