Vatten och avlopp


Vi utför:

  • Felsökning av borrade vattenbrunnar.
  • Sondmätning av vattendjup vid belastning.
  • Renspolning av borrade brunnar med högtryck och sug.  www.stenarecykling.se 
  • Installation och service av vattenfilter. Serviceavtal. Vi har filtermassor och reservdelar, till de flesta fabrikat, på lager.
  • Totalentreprenad för vattenanläggningar inkl. borrning. www.karlssonsbrunnnsborrning.se
  • Elektrisk felsökning och åtgärdar fel.


Totalentreprenad på Enskilda avlopp – se Maskinentreprenad!

Vi säljer och monterar betongvaror för grävda brunnar.
Vi har ett stort lager av vattenpumpar, cirkulationspumpar, drän- och avloppspumpar, lösa motorer och reservdelar.
På sänkpumpar monterar vi själva undervattenkabel i rätt längd.