Val av värmepump

Vi utför totalentreprenad på värmepumpsinstallationer, stora som små anläggningar. 
Det finns olika alternativ att hämta värmen ifrån med din värmepump, så som Luft, Vatten, Berg och Mark. Funktion, för- och nackdelar se www.nibe.se. Vi tar fram den bästa lösningen för din fastighet. Vi monterar och servar Nibe värmepumpar. 

Service

För att din värmepump ska fungera optimalt behöver den ses över då och då. Kontakta oss för service! Vi har reservdelar hemma till de Nibe-pumpar som vi monterar, för att du ska få en bra och snabb service. Vid reparation och service av kylsidan på värmepumpen samarbetar vi med Kyltech, som är auktoriserat serviceombud.   www.kyltech.se  

Garanti och försäkring

Nibe har 3 års Garanti på alla produkter och en 6 års Trygghetsförsäkring. För villkor se www.nibe.se  

Kontakt: Olof Svensson  Tel: 070-5589400  E-post: olof@sodregardsror.se

Verksamhetsår
0 år
Produktsortiement
0 +

Vi hjälper dig hela vägen -
från idé till montering

Kontakt

Företaget