VATTEN & AVLOPP

  • Felsökning av borrade vattenbrunnar.
  • Sondmätning av vattendjup vid belastning.
  • Renspolning av borrade brunnar med högtryck och sug. www.stenarecykling.se
  • Installation och service av vattenfilter. Serviceavtal. Vi har filtermassor och reservdelar, till de flesta fabrikat, på lager.
  • Totalentreprenad för vattenanläggningar inkl. borrning. www.karlssonsbrunnnsborrning.se
  • Elektrisk felsökning och åtgärdar fel.

Totalentreprenad på Enskilda avlopp – se Maskinentreprenad!

Vi säljer och monterar betongvaror för grävda brunnar.  Vi har ett stort lager av vattenpumpar, cirkulationspumpar, drän- och avloppspumpar, lösa motorer och reservdelar.  På sänkpumpar monterar vi själva undervattenkabel i rätt längd.

Kontakta oss

  • 0470-776 124
  • info@sodregardsror.se

Södregårds Rör & Maskin AB

Org.nummer: 556405-6819

Torpa Södregård 2

355 93 Växjö

Kronobergs län

Kontakt

0470-776 124

info@sodregardsror.se